EPB-wetgeving

De EPB (energieprestatieregelgeving) legt een aantal regels op voor bouw- en verbouwprojecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. Voor woningbouw zijn er drie soorten EPB-eisen. Thermische isolatie-eisen, energieprestatie-eisen en binnenklimaateisen.

De waarden waaraan uw woning moet voldoen, zijn vastgelegd in het E-peil en het K-peil. De architect (en/of EPB-verslaggever) berekent de waarden. Er wordt aan alle ingrepen in de woning die invloed hebben op het EPB een waardering gegeven. Het E-peil dient kleiner of gelijk aan 80 te zijn. Het K-peil kleiner of gelijk aan 45.

Sinds 2010 zijn er nieuwe voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van premies. Hieronder vindt u de nieuwe EPB-eisen terug voor 2010.

» Details K- en Epeil 2010
» De EPB-eisen van 2010
» www.energiesparen.be

Hoeveel ventileren

Dankzij onze Airculator kan u vertrouwen op een perfecte ventilatie-opmeting, beantwoordend aan de strenge normen en eisen in België. Wat houdt dit in?

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³/uur per vierkante meter vloeroppervlak van de ruimte.

De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoer- of afvoerlucht per ruimte (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer ...). Om het energie- verbruik onder controle te houden, laat de norm toe de luchthoeveelheden voor bepaalde ruimtes te beperken.

In de woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, ... Kortom in alle lokalen van een woning geldt dezelfde voorwaarde voor de bepaling van het nominaal debiet. 3,6 m³/u en per m² vloeroppervlakte.

Wanneer moet u aan de EPB-wetgeving voldoen?

Sinds 1 januari 2006 moet u er bij een bouwaanvraag voor zorgen dat uw woning voldoet aan de EPB-wetgeving. Dit geldt zowel voor nieuwbouw en grote verbouwingen van bestaande huizen, maar ook voor kantoren, scholen, ziekenhuizen en industriële gebouwen. De regelgeving is dus van toepassing op elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt ten behoeve van mensen.

Zeer concreet dient dient u rekening te houden met de EPB-wetgeving in volgende situaties. Bij een volledig nieuw (ver)bouwdossier. Bij wijzigingen aan een dossier van 2005. Bij verbouwingen als er een verplichte tussenkomst nodig is van een architect.

Gratis berekening van de optimale ventilatie voor uw woning.

Het E-peil van een woning

Het E-peil bepaalt het energieverbruik van de woning en mag sinds 2010 maximaal 80 bedragen. Daarom moet er voldoende zorg besteed worden aan een energiezuinige, geïsoleerde en geventileerde woning. Hoe lager het E-peil is, hoe energie- zuiniger de woning.

Het K-peil van een woning

Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning en mag maximum 45 bedragen. Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Bel nu (24/7) het gratis nummer 0800/11 550.

Hoe creëert u een energie- zuinige, gezonde woning?

U creëert een energiezuinige, gezonde en com- fortabele woning conform de EPB regels wanneer u rekening houdt met volgende aspecten.

Bouw zo compact mogelijk en hou rekening houden met de oriëntatie van uw woning. Voorzie voldoende en juiste thermische isolatie. Werk uw woning luchtdicht af. Plaats een energiezuinig ventilatiesysteem. Kies een hoog renderende installatie voor verwarming en warm water.

Eandis en Infrax

Eandis en Infrax zijn twee belangrijke netbeheerders op de Vlaamse markt. Beide netbeheerders belonen energiebesparende maatregelen die u treft bij de bouw van uw woning.

» Overzicht premies