Privacy beleid van Airlife op het internet

Hartelijk welkom op Airlife.be dat wordt beheerd door Airlife (BTW 0817 133 245) gevestigd te Menenstraat 476 – 8560 Wevelgem. Het gebruik van Airlife.be is onderworpen aan en wordt geregeld door deze voorwaarden. Leest u ze aandachtig door. Airlife, het moederbedrijf, haar dochterondernemingen en andere bedrijven binnen de ondernemingsgroep beheren Airlife.be en leveren de diensten die samenhangen met de website "airlife.be" van Airlife op basis van deze voorwaarden.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Airlife BVBA – Menenstraat 476 – 8560 Wevelgem – België.

Wanneer de begrippen "u" en "uw" in deze Privacyverklaring worden gebruikt, wordt hiermee iedere gebruiker van deze website bedoeld.

BELANGRIJK: DOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN/OF DOOR HET GEBRUIKEN VAN ONZE WEBSITE STEMT U ERMEE IN DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS MOGEN WORDEN GEBRUIKT OP DE MANIER EN VOOR DE DOELEINDEN DIE HIERONDER BESCHREVEN STAAN. BOVENDIEN GARANDEERT U HIERMEE DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE GEGEVENS JUIST ZIJN.

Wij zijn van mening dat uw privacy op het internet zeer belangrijk is. Het Privacybeleid zoals hieronder uiteengezet, beschrijft het huidige beleid en de praktijk van Airlife met betrekking tot Persoonsgegevens die u direct aan ons verstrekt en/of via de website, voor zover dat zulke Persoonsgegevens worden beschermd door de toepasselijke Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Onder het begrip “Persoonsgegevens” wordt verstaan: gegevens over u die als persoonlijk kunnen worden geclassificeerd zoals zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

In dit privacybeleid komen de volgende zaken aan de orde:

 1. Welke gegevens verzamelt Airlife en hoe gebruikt Airlife deze gegevens?
 2. Hoe voorkom ik dat Airlife in de toekomst contact met mij opneemt per e-mail?
 3. Wat is het beleid van Airlife ten aanzien van de eigendom van gegevens?
 4. Wat is het beleid van Airlife ten aanzien van links van Airlife naar andere sites?
 5. Wordt dit Privacybeleid gewijzigd?
 6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gegevens over mij bij Airlife correct en actueel zijn?
 7. Welke veiligheidsmaatregelen worden er toegepast om mijn Persoonsgegevens te beschermen
 8. Toepasselijk recht
 9. Contact opnemen met Airlife

1. Welke gegevens verzamelt Airlife en hoe gebruikt Airlife deze gegevens?

U heeft de mogelijkheid om producten van ons te kopen, aanvullende informatie of diensten te ontvangen of gegevens aan ons te verstrekken via klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kunt u informatie over koopgewoonten of andere aankoopinformatie aan ons verstrekken. Als u één van onze producten koopt of aanvullende informatie opvraagt, dan vragen wij om persoonlijke informatie over uzelf waaronder Persoonsgegevens zoals uw naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. We kunnen u tevens om demografische gegevens vragen zodat wij u een persoonlijke service kunnen bieden. De gegevens die u verstrekt, worden handmatig of elektronisch opgeslagen in onze databases. Soms vullen wij de gegevens die u verstrekt aan met gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Als u bijvoorbeeld per ongeluk een onjuiste postcode aan ons doorgeeft, kunnen wij gebruik maken van software van derden om dat te corrigeren.

Gebruik van Persoonsgegevens
Met de informatie die wij van u als klant ontvangen, kunnen we onze website continu verbeteren en ook persoonlijker maken. Bovendien stelt die informatie ons in staat om onze producten en diensten te verbeteren. Als wij u om Persoonsgegevens vragen, dan doen we dat met het oog op het volgende:

 1. Zo nu en dan nemen we contact met u op om u te informeren over nieuwe producten en diensten die we gaan leveren.
 2. We kunnen u informatie over onze andere producten en diensten toesturen en u daarnaast regelmatige updates sturen van onderwerpen waarvan we denken dat die interessant zijn voor u.
 3. We kunnen u aangevraagde informatie sturen over onze producten en diensten.
 4. We kunnen contact met u opnemen om u mee te delen dat u een door ons georganiseerde wedstrijd of een prijsvraag heeft gewonnen.
 5. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en marktonderzoek. Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van statistische gegevens.
 6. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om uw orders uit te voeren, om te reageren op garantieclaims en/of om een door u aangevraagde dienst te kunnen verlenen.
 7. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft over één van onze producten of diensten.
 8. We kunnen uw Persoonsgegevens intern gebruiken voor het beheren van deze website en het verbeteren van onze diensten. Hiertoe behoort onder andere het contact opnemen met personen die recentelijk en/of in het verleden de website van Airlife hebben bezocht en persoonlijke informatie aan Airlife hebben verstrekt.

Wij vragen u alleen om gegevens die geschikt, relevant en niet bovenmatig zijn. Wanneer wij u voor een bepaald doel informatie sturen, dan kan dat via e-mail zijn, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of via gewone post.

Anonieme gegevens verzameld via deze website
Behalve de informatie die we verzamelen op de bovengenoemde wijzen, maken we gebruik van technologieën om anonieme informatie over het gebruik van onze website op te slaan. Onze server slaat bijvoorbeeld op welke pagina's van onze website worden bekeken. Verder worden ook het IP-adres en het type browser van de bezoeker opgeslagen. Deze technologie maakt u niet persoonlijk bekend, ze stelt ons alleen in staat om statistieken op te stellen over onze bezoekers en over hun gebruik van onze website. Op onze website staan hyperlinks naar andere pagina’s op onze website. We kunnen technologie gebruiken die vaststelt hoe vaak deze links worden benut en welke pagina's op onze website bezoekers bekijken. Ook deze technologie verwijst niet naar u persoonlijk - ze stelt ons alleen in staat om statistieken te maken over het gebruik van deze hyperlinks.

Cookies
Om de anonieme gegevens te kunnen verzamelen die in de bovenstaande alinea zijn beschreven, maken we gebruik van tijdelijke cookies die in het cookiesbestand van uw browser bewaard blijven totdat u uw browser sluit. We kunnen ook gebruik maken van cookies in de e-mailcommunicatie zodat we het e-mailbericht kunnen personaliseren, kunnen nagaan of het is geopend en gelezen en kunnen controleren of u een link in de e-mail heeft gebruikt. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze e-mailcommunicatie en website te monitoren en te verbeteren.
Cookies zelf kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw pc wordt opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer niet. U kunt uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt wanneer er een cookie wordt ontvangen. Zo kunt u zelf beslissen of u de cookie wilt accepteren of niet.
Wij maken ook gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te kunnen bepalen en onze website te kunnen beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer binnen een netwerk, of in dit geval, het internet identificeert. Uw IP-adres wordt eveneens gebruikt voor het verzamelen van brede demografische informatie.
Daarnaast kunnen we ook IP-lookups uitvoeren om uw domein (bijv. orange.nl, xs4all.nl ) te bepalen zodat we nog nauwkeuriger demografische gegevens van onze gebruikers kunnen verzamelen.

Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens
Wij delen, verkopen of verspreiden uw Persoonsgegevens niet, tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid en onder de volgende omstandigheden:

 • Uw Persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd worden overgedragen aan, of worden gedeeld met, andere bedrijven binnen onze ondernemingsgroep zodat wij u de informatie, producten of diensten kunnen leveren die u heeft besteld, of u informatie kunnen sturen over producten, diensten of publicaties waarvan wij aannemen dat die u interesseert.
 • Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan, of worden gedeeld met, bedrijven binnen onze ondernemingsgroep en/of derden die namens ons Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld (waaronder de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld), of voor doeleinden waarvoor u nadien toestemming heeft gegeven. Soms heeft bijvoorbeeld een derde toegang tot uw Persoonsgegevens om ons informatietechnologiesysteem te ondersteunen of namens ons mailings te verzorgen. Deze derden hebben toegang tot Persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Zij mogen de Persoonsgegevens echter niet voor andere doeleinden gebruiken.
 • Als u toestemming heeft gegeven zijn we ook gerechtigd om uw Persoonsgegevens met derde bedrijven te delen die dan contact met u kunnen opnemen over hun producten of diensten die u mogelijk interesseren.
 • Wij zijn verder gerechtigd om gegevens in onze databases en serverlogbestanden te delen, over te dragen en/of openbaar te maken om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen, ten behoeve van de rechtspleging, voor samenwerking met anti-fraudedatabases, ter bescherming van uw wezenlijke belangen , ter bescherming van de veiligheid of integriteit van onze databases of deze website, voor het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen wettelijke aansprakelijkheid of in geval van verkoop, fusie, reorganisatie, opheffing of soortgelijke gebeurtenis van onze onderneming.

Voor zover van toepassing verplichten wij, voordat wij Persoonsgegevens aan een derde bekendmaken, deze derde tot het nemen van adequate voorzorgsmaatregelen, organisatorische maatregelen en veiligheidsmaatregelen opdat de desbetreffende gegevens zijn beschermd en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en de toepasselijke wetten worden nageleefd.

2. Hoe voorkom ik dat Airlife in de toekomst contact met mij opneemt per e-mail?

Als u op onze e-mailmailinglijst staat, dan is het mogelijk dat u van ons e-mails heeft ontvangen over onze producten, speciale aanbiedingen, prijsvragen en andere zaken. Als u geen e-mailberichten van ons meer wenst te ontvangen, of als u wilt dat wij ophouden met het verwerken van uw gegevens op enige andere wijze, stuur dan een e-mail naar info@airlife.be met "E-mail afmelden" in de onderwerpregel. Elke e-mail die we versturen bevat een eenvoudige, geautomatiseerde procedure om de ontvangst van onze e-mailberichten te stoppen. Als u daarvan gebruik wilt maken, volgt u dan de instructies die onderaan in elke e-mail staan vermeld. Wij doen dan ons uiterste best om elke communicatie per e-mail direct stop te zetten , maar soms is dit aan administratieve vertraging onderhevig. Uw aanvraag wordt uiteraard zo snel mogelijk afgehandeld.

3. Wat is het beleid van Airlife ten aanzien van de eigendom van gegevens?

Airlife heeft het recht om alle meningen, ideeën, suggesties en andere reacties die op de website van Airlife worden geplaatst onbeperkt en kosteloos te gebruiken. Niets in dit Privacybeleid vormt een beperking op of een aantasting van dit recht. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij u vragen of toestaan om uw mening/ideeën te geven. In dat geval dient u voorafgaande aan de verstrekking akkoord te gaan met de voorwaarden van een door Airlife opgestelde overeenkomst die betrekking heeft op de verstrekking van zulke informatie .

4. Wat is het beleid van Airlife ten aanzien van links van Airlife naar andere sites?

Wij kunnen externe links naar andere gerelateerde websites plaatsen. Vanzelfsprekend proberen we alleen links naar websites te plaatsen waar voor privacy dezelfde hoge standaard geldt als dat op onze website het geval is. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke gelinkte websites. Bovendien betekent de aanwezigheid van een externe link niet dat Airlife het gelinkte bedrijf, product of de gelinkte service op enigerlei wijze onderschrijft. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van zulke gelinkte sites te lezen.

5. Wordt dit Privacybeleid gewijzigd?

Wij zijn voortdurend bezig om onze communicatiemethoden te verbeteren en nieuwe functies en mogelijkheden aan deze website en onze bestaande diensten toe te voegen. Vanwege deze doorlopende wijzigingen, juridische wijzigingen en de veranderende aard van de technologie, veranderen ook de methoden voor gegevensverwerking van tijd tot tijd. Indien en wanneer onze gegevensverwerkings methoden veranderen, stellen wij u en de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens daarvan op de hoogte, voor zover wettelijk vereist. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren.

6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gegevens over mij bij Airlife correct en actueel zijn?

Als wij uw schriftelijke aanvraag ontvangen en mits wij over voldoende informatie beschikken om vast te stellen welke Persoonsgegevens van u zijn, verstrekken wij aan u de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij corrigeren, rectificeren of verwijderen Persoonsgegevens die niet juist zijn kosteloos en informeren derde ontvangers van deze gegevens over de noodzakelijke wijzigingen. U kunt informatie die u aan ons heeft verstrekt, actualiseren door via één van de onderstaande adressen contact met ons op te nemen. Tenzij u ons opdracht geeft om uw Persoonsgegevens te verwijderen, worden deze bewaard zolang dat nodig is om de taken waarvoor ze zijn verzameld te kunnen vervullen. Op aanvragen tot het verwijderen van Persoonsgegevens zijn de toepasselijke juridische en ethische rapportageverplichtingen en/of verplichtingen tot het bewaren van documenten van toepassing.

7. Welke veiligheidsmaatregelen worden er toegepast om mijn Persoonsgegevens te beschermen?

Wij zetten passende technische veiligheidsmiddelen in en hebben organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies en onbedoelde vernietiging en/of beschadiging. Daarbij verplichten wij elke derde partij die in opdracht van ons uw Persoonsgegevens verwerkt eveneens zulke middelen en maatregelen toe te passen . Alle Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde computers en zijn indien mogelijk versleuteld.

8. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van onze website Gebruiksvoorwaarden www.airlife.be. Op ieder geschil of vordering van welke aard dan ook die voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van deze website, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht enige bepaling inzake conflictenrecht. Voor alle acties of procedures die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Privacyverklaring, de geldigheid, nakoming, uitvoering of schending ervan, en voor de materie van deze Privacyverklaring zelf is een Belgische rechter bevoegd. Hierbij stemt u onherroepelijk in met, en onderwerpt u zichzelf aan de bevoegdheid van, de betreffende rechters voor alle genoemde doeleinden. Niettegenstaande het bovenstaande behouden wij ons het recht voor een juridische procedure in enig ander rechtsgebied aanhangig te maken wanneer wij van mening zijn dat daar een schending van deze overeenkomst plaatsvindt of is ontstaan.

9. Contact opnemen met Airlife

Commentaar op deze Privacyverklaring is welkom. Als u vragen over deze Privacyverklaring heeft of over onze dienstverlening, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@airlife.be of door een brief te schrijven naar Airlife BVBA, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem Alle reacties worden op deze vestiging bewaard.

Gratis berekening van de optimale ventilatie voor uw woning.
Bel nu (24/7) het gratis nummer 0800/11 550.