GELUIDSOVERLAST BIJ EEN VENTILATIESYSTEEM: WAT IS ER VAN AAN

Bij het ontwerp van een ventilatieoplossing dient er steeds met diverse geluidsbronnen rekening gehouden te worden. 

Dit is noodzakelijk om het akoestisch comfort van de installatie te optimaliseren.

Bronnen van geluid:

- Een te hoge luchtsnelheid in de kanalen  kan vermeden worden door :

o   De correcte dimensionering van kanalen, ventielen en roosters

o   Een demping voorzien tussen het vast leidingnet en het ventiel

- De voortzetting van geluid en trillingen in de kanalen door de ventilatiemotor:

o   Een ontkoppeling van het toestel en het leidingnet door het voorzien van een flexibele geluidsdemper

- Overspraak:

o   Het voorzien van een demper

- Bij bepaalde types ventilatietoestellen :

o   Een juiste omkasting sluit overlast uit

Wenst u meer info rond deze oplossing? Aarzel niet ons te contacteren voor een verdere persoonlijke toelichting.

 

Unsubscribe Me