VENTILATIE KAN KANKERVERWEKKENDE SCHIMMELS & ANDERE AANDOENINGEN WEREN:

Een doctoraatstudie aan de Universiteit van Gent bevestigt :

Dr. Delmulle ontdekte dat bepaalde schimmels in woningen kankerverwekkende stoffen afscheiden:

Schimmels in verschillende woningen werden onderzocht. Sommige schimmels kunnen uiterst giftige stoffen
(mycotoxinen) afscheiden. Deze stoffen werken als natuurlijk verdedigingsmechanisme van de schimmel en
vergiftigen andere organismen in de buurt.

Sommige van die stoffen worden door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek als gevaarlijk en
kankerverwekkend aanzien.

Ventilatie is noodzakelijk :

Een goede ventilatie en verluchting kunnen een oplossing bieden.

Schimmels ontstaan door een te hoge luchtvochtigheid die tot condensatie leidt. De condens zet zich op een
koude plaats vast en fungeert als ideale voedingsbodem voor schimmels.

De gevolgen van schimmels die via de voedselketen opgenomen worden zijn veelal geweten. Verder
onderzoek bij inhalatie van mycotoxinen moet nog gebeuren :
“Mogelijk is de schade groter dan inname via de mond” volgens dr. Delmulle.

Zij wijst op de absolute noodzaak om huizen voldoende te verluchten en te ventileren.

Wenst u meer info rond deze oplossing? Aarzel niet ons te contacteren voor een verdere persoonlijke toelichting.