TERUGVERDIENTIJD VAN EEN VENTILATIESYSTEEM:

Het volume van de woning en het bijhorend systeem zijn de voornaamste factoren die de grootte van de investering bepalen.

Gezien bepaalde systemen een gunstige invloed op het energieverbruik hebben kan men er, naargelang het gebruikte systeem, logischerwijs een terugverdientijd aan koppelen.

Een C-systeem zal door zijn aanvoer van koude lucht nooit terug te verdienen zijn.

Met een D-systeem zal men per modaal gezin een 400 € tot € 500 per jaar aan verwarmingskosten uitsparen t.o.v. een C-systeem (bron : studie Universiteit van Luik).

Een puntenverlaging wordt door de overheid toegekend. Hieronder de mogelijkheden :

· D-systeem : mechanische toevoer & mechanische afvoer met warmterecuperatie

Puntenverlaging van 19
+ 2 Extra puntenverlaging bij meetrapport
+ 2 Extra puntenverlaging bij passiefhuiscertificaat
+ tot max. 7 extra puntenverlaging bij lekdichtheidstest
Indicatieve kost : 5.000 € à 6.000 €

· C+-systeem : zelfregelende toevoerroosters & gemoduleerde mechanische afvoer

Puntenverlaging tot max. 14
Indicatieve kost : 2500 € à 3000 € zonder toevoerroosters

· C-systeem : zelfregelende toevoerroosters & mechanische afvoer

Puntenverlaging tot max. 11
Indicatieve kost : 1.500 € à 2.500 € zonder toevoerroosters

Wenst u meer info over onze producten en diensten? Aarzel niet ons te contacteren voor een verdere persoonlijke toelichting.

(Alle indicatieve prijzen zijn exclusief BTW)