ECOnditioning : gratis en gezonde klimatisatie via aardwarmtewisselaars


Bij de ventilatie van de woning kan er gebruik gemaakt worden van de gratis koeling of warmte uit de bodem.
Deze toepassing heeft de benaming ECOnditioning .

Werkingsprincipe:

Het ventilatiesysteem zuigt de buitenlucht door de aardwarmtewisselaar en brengt deze de woning binnen.
Dankzij de bodemtemperatuur wordt de lucht in de aardwarmtewisselaar in de zomer afgekoeld en in de winter opgewarmd.
Dit kan door zowel verticale als horizontale buizenstelsels, afhankelijk van de beschikbare plaats en de ondergrond.
Bij verticale plaatsing van de aardwarmtewisselaar vindt de warmtewisseling tot op 9 meter diepte plaats.

Voornaamste voordelen :
 
Gratis en gezonde klimatisatie 
Stabiele eindtemperatuur
 Ook voor kleinere tuinen
Condenswater loopt naar centraal verzamelpunt met condenspomp

Wenst u meer info rond deze oplossing? Aarzel niet ons te contacteren voor een verdere persoonlijke toelichting.