Reglementering in Wallonië vanaf 1 Mei 2010:

Het K-peil :

Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning en mag maximum 45 bedragen . Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Het E-peil :

Het E-peil bepaalt het energieverbruik van de woning en mag maximaal 100 bedragen . Daarom moet er voldoende zorg besteed worden aan een energiezuinige, geïsoleerde en geventileerde woning. Hoe lager het E-peil is, hoe energie- zuiniger de woning.

Een goed ventilatiesysteem helpt u een lager E-peil te halen.


Reglementering in Vlaanderen en Brussel :

De EPB-regelgeving is al van kracht voor Vlaanderen en Brussel.

Meer bruikbare info over de EPB-reglementering vindt u terug door de link naar onze site te volgen : http://www.airlife.be/media/files/Details_KenE.pdf